Related quotes

Valeriu Butulescu

Оршуулгын газар.Ээ, чулууд минь,эргээд хун болцгоогооч!

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Gun AyurzanaReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

Шуумжлэгч хун хөгжмийг харж, зургийг сонсдог.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Gun AyurzanaReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

Уул узээгуй хун толгодын гоо сайханд сөгддөг.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Gun AyurzanaReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

Жинхэнэ хошин шогч хун буурьтай дурээрээ л бусдыг инээлгэдэг.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Gun AyurzanaReport problemRelated quotes
Added by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share