Quotes in Mongolian

Valeriu Butulescu

Жинхэнэ хошин шогч хун буурьтай дурээрээ л бусдыг инээлгэдэг.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Gun AyurzanaReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

Уул узээгуй хун толгодын гоо сайханд сөгддөг.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Gun AyurzanaReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

Оршуулгын газар.Ээ, чулууд минь,эргээд хун болцгоогооч!

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Gun AyurzanaReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

Хуухдийн ариун сэтгэл. Бух гол мөрөн булаг байхдаа л илуу цэвэрхэн.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Gun AyurzanaReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

Түлах цэгээ сонгохын тулд тэр хэхэрхий их тээнэгэлзэв.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Gun AyurzanaReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Архимед

Mиний цагирагнуудыг бүү эвд!

quote by АрхимедReport problemRelated quotes
Submitted by Dan Costinaş
| Vote! | Copy! | In English | In Spanish | In Italian | In Romanian

Share
Valeriu Butulescu

Өнгөрсөн цаг гэдэг эмэггэй хуний гоо сайхантай тэнцуу.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Gun AyurzanaReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

Надад зам дээр ургадаг өвсний ямар нэгэн бардам чанар бий.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Gun AyurzanaReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

Шуумжлэгч хун хөгжмийг харж, зургийг сонсдог.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Gun AyurzanaReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

Философи гэнэ ээ.Би зөвхөн өөрийнхөө эргэлзээнд л итгэдэг.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Gun AyurzanaReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
 

More quotes


Editors

  • Simona Enache
  • Dan Costinaş

Statistics

11 quotes, 2 authors, 0 known sources until now.